FR NL
Zelfinzicht en communicatie in samenwerking

Zelfinzicht en communicatie in samenwerkingBasic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Doelstellingen van de opleiding

Op een meer open en kwaliteitsvolle manier gaan samenwerken en communiceren door meer inzicht in je eigen persoonlijkheid, functioneren, behoeften, kwaliteiten en valkuilen, en die van anderen.
Het kan dan gaan om de samenwerking met collega's, je leidinggevende, en/of met klanten.

Als je samenwerkt in een project of aan een dossier kan je:

  • bevragen wat de behoeften zijn van jouw collega's, en hoe iedereen actief kan bijdragen aan de samenwerking
  • andere collega's betrekken in de samenwerking door open vragen te stellen
  • voldoende tijd inlassen om ieders mening te horen
  • reacties geven die aangepast zijn aan de dominante kleur/persoonlijke stijl van de ander
  • benoemen wat jij en/of anderen kunnen doen om de samenwerking te verbeteren

Inhoud

Er wordt gewerkt met het DISC-model en de vier kleuren ~ persoonlijkheidsstijlen:

  • de 4 kleuren en hun achtergrond
  • je eigen kleurencombinatie ontdekken
  • de kleurencombinatie van anderen herkennen
  • wat betekent dit voor de onderlinge communicatie en samenwerking
WaarDatumTaalDuur 
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-